3 KM Paved Street


Goal
$3,500
2018-10-09 Start
0% Funded
5
Days to Go
2018-12-15 End
Donate Now
Funds raised
$0

  • Status: On Going
  • Project goal: $3,500
  • Received: $0 from 0 donor
  • Still Need: $3,500
  • Start date/time: 2018-10-09
  • End date/time: 2018-12-15

Điạ Điểm: Ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Mùa mưa sình lầy lội không đi được. Nếu hoàn thành, sẽ kết nối 05 ấp, 03 điểm Trường. Trên 50 học sinh sẽ đến Trường dễ dàng, hơn 50 hộ dân được đi lại thuận tiện và giao lưu kinh tế tốt hơn.

Kích Thước: Dài 3 km + ngang 1.5m + dày 01 tấc = 1.500.000.000 VNĐ.

1. Nhà Nước hỗ trợ: 1.350.000.000 VNĐ.
2. Địa phương và dân: 100.000.000 VNĐ.
3. FEF hổ trợ: 50.000.000 VNĐ.

- Đơn vị thi công: Nhà nước, địa phương & dân.


List of donors for this project: